הצהרת הון

הצהרת הון כשמה הינה הצהרה של האזרח על סך ההון שבבעלותו לסוף שנה מסוימת.

בהצהרה נכללים: נדל"ן שבבעלותו, כלי רכב, חשבונות בנקים (מכל סוג שהוא), מזומנים וכספות, תכניות חסכון, ניירות ערך ותכולת הדירה (תכשיטים,מוצרי חשמל ויצירות אומנות);

מנגד בהצהרה נכללים ההתחייבויות של מגיש ההצהרה: הלוואות שנטל מאנשים,מבנקים מחברות ומשכנתאות(ככל שישנם).

סך הרכוש שהוצהר פחות סך ההתחייבויות שהוצהרו זהו בעצם ההון נטו שיש לאותו אדם, "כמה הוא שווה" נכון ל-31 בדצמבר של שנה קלאנדרית פלונית. הצהרת הון הינה מכשיר בידי מס-הכנסה לבדוק האם דיווחי ההכנסה של הנישום במשך השנים היו אמת או שמא הן עוותו.

הצהרת הון

כיצד?

פקיד השומה עורך השוואה בין שתי הצהרות הון שפער של מספר שנים יש בין אחת לחברתה. שאלת מיליון הדולר היא האם הונו של הנישום גדל בצורה סבירה ביחס להכנסות שדווחו בשנים הללו, או שישנם פערים.

 

הצהרת ההון הראשונה שקיבל נישום היא החשובה ביותר. מדוע?

כיוון שהיא משמשת כבסיס לכל ההשוואות שיבואו בהמשך וכפי שהסברנו.

במידה וישנו "זינוק" ופקיד-השומה לא השתכנע מהסבריו של הנישום הוא עשוי לחייב את הנישום לשלם את המס שמשתקף מן הגידול בהון. עקב "הסיבוכים" שכלולים בהצהרה מומלץ מאוד להיעזר ברואה חשבון לשם מילוי מקצועי של הדו"ח.  רואה-חשבון יבצע עבודה מקיפה, יסודית ומעמיקה.

רואה-חשבון מקצועי ידע למצות את סך נכסיו של הנישום, לדקדק בכל הפרטים, להקפיד על רישום מלא ולהציג בסופו של יום תמונה שלמה. בנוסף, רואה-חשבון ידע לדרוש מכם את כל האסמכתאות המבססות שיש לצרף לדו"ח, אי-צירוף המסמכים בשלמותם תגרום לדו"ח להיחשב לקוי או חסר ועל-כן הוא ידחה ולא ייקלט במשרדי מס הכנסה.

מרגע קבלת הדרישה להגשת הדו"ח על ההון והנכסים עד להגשה בפועל עומדים לרשות לנישום ארבעה חודשים, על-כן רצוי להעביר לרואה החשבון את כל החומר מבעוד מועד, על-מנת לעמוד בקצבת הזמן ולהגיש את הדו"ח במועד. אי-הגשה במועד גוררת קנסות.

רואה-החשבון יכול לכתוב מכתב למס-הכנסה ולבקש ארכה להגשה.